Kaasaegsed võtted:

Voolusöövitus
• Fotopolümer
Akrüülvärvid ja krundid
Värvidest

Ajaloolised tehnikad:

Sügavtrükk
Ofort
Akvatinta
Metsotinto
Kuivnõel

Kõrgtrükk
Linoollõige
Puugravüür
Puulõige
Pimetrükk

Lametrükk
Litograafia
Monotüüpia
Serigraafia
Koopiatrükk

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajaloolised graafika tehnikad

Sügavtrükk

Ofort on sügavtrükitehnika, mis võeti kasutusele16. sajandil. Enamasti kasutatakse selle söövitustehnika puhul vask- või tsinkplaati, aga ka raud- või terasplaati. Metallplaat kaetakse happekindla asfaltlakiga ja sellesse kraabitakse ofordinõelaga joonistus. Seejärel asetatakse metallplaat happesse sööbima. Laki sisse kraabitud jooned sööbivad metalli. Pärast söövitamist lakikiht eemaldatakse. Plaat kaetakse sügavtrüki värviga nii, et värv läheks sööbinud vagudesse. Seejärel kantakse kujutis sügavtrüki pressi abil metallplaadilt paberile.


Olev Soans "Litopress" 1948 Ofort

Akvatinta tehnika on välja töötatud 18. sajandi keskel ja see annab võimaluse saada erineva hele-tumedusastmega rastrilisi pindasid. Kasutatakse poleeritud vask- või tsinkplaati, millele tolmutatakse kampoli- või asfaldipulbrit vastavas kastis. Ladestunud terakesed sulavad plaati soojendades selle külge. Plaati söövitatakse ja heledamaks jäävad pinnad kaetakse vahepeal ofordilakiga. Trükivärviga plaadi katmisel jääb värv kornilistesse (karedaks sööbinud) kohtadesse ja trükkimisel kandub sealt ka paberile kornilisena (rastrilisena).


Evald Okas "Konstruktsioonid" 1968 Akvatinta

Metsotinto on sügavtrükitehnika, mille puhul kasutatakse vask- või tsinkplaati. Metallplaat karestatakse ühtlaselt kiigerauaga, mis on kumer ja teravate sakkidega tööriist. Joonise saamiseks plaati poleeritakse ehk kaabitakse siledamaks, kusjuures siledamatest kohtadest jääb trükkides tõmmisele heledam ja karedamatest tumedam jälg.


Kaljo Põllu "Ilmasammas" 1978 Metsotinto

Kuivnõel on sügavtrükitehnika, mille puhul kraabitakse kujund metallplaadile erinevate terariistade abil. Trükiplaat kaetakse värviga nii, et kraabitud vaod oleks täidetud ning seejärel pühitakse plaadilt üleliigne värv. Trükkides jätavad paberile kujutise värviga täidetud vaod.


Eduard Wiiralt "Viljandi maastik" 1943 Kuivnõel