Graafika tehnikad jagunevad laias laastus kolmeks:

LAMETRÜKK

Trükiviis, mille korral trükiplaadi trükkivad ja mittetrükkivad osad on ühekõrgused. Trükkivate ja mittetrükkivate osade moodustumine põhineb trükivormi ja selle töötlemiseks kasutatavate materjalide vastastikusel füüsikalis-keemilisel toimel. Pärast töötlemist võtavad trükkivad osad värvi külge, mittetrükkivad osad ei võta.


KÕRGTRÜKK

Trükiviis, mille korral trükiplaadi trükkivad osad on mittertrükkivatest kõrgemad. Trükkivad osad peavad parima tulemuse saavutamiseks olema ühekõrgused.


SÜGAVTRÜKK

Trükiviis, mille korral trükiplaadi trükkivad osad on mittertrükkivatest madalamad (moodustavad süvendeid). Mida sügavamad on süvendid, seda paksem kiht värvi kandub trükkides trükiplaadilt paberile ja seda tumedam tuleb vastav koht tõmmisel.